Marketing department:

 

 +380975332233

 

 marketing@rozavetrov.ua

 

Office address: Kiev, st. Khreshchatyk 46 b, of. 4

Opening hours: Mon-Fri from 10.00 to 19.00

 

 

Production address: Kiev, st. Bolshaya Okruzhnaya, 4a