Marketing department:

kievstar 097 533-22-33

 tmveter@gmail.com

 

Office address: Kiev, st. Khreshchatyk 46 b, of. 4
 
Opening hours: Mon-Fri from 10.00 to 19.00

 

 

Production address: Kiev, st. Bolshaya Okruzhnaya, 4a