• rynny
  
  
Jezyki

:

Obecnie istnieje kilka firm zajmujących się instalacją miedzianym dachem w Kijowie. Firmy danych stosują różne produkcji dachów miedzianych: Ukraina, Rosja, Czechy i Niemcy. Większość jakości według wielu ekspertów jest niemieckie zakłady produkcyjne miedzi KME.Krysha miedzi - oznaką wysokiego statusu w społeczeństwie, więc kiedy jego instalacja powinna być wysokiej jakości, a także odpowiedniego poziomu wiedzy i sprzętu. Miedziany dach ma trwałość ponad 150 lat i dlatego dachowe z miedzi jest niemal wieczny materiału. Pokrycia dachowe z miedzi przechodzi przez różne etapy utleniania - z miedzi do utlenionego patyną. Być może w produkcji elementów dachowych do korzystania z gotowych kolorów tlenek miedzi patynowanej miedzi i produkcji miedzi KME. Od dach mogą być wykonane z elementów dachowych, takich jak blok miedzi miedzi, Wagi miedzi zadaszenia Elementy dachowe na rąbek, opiłki, miedź wykładzinę, fryz miedzi, kanalizacji wody.